Поступления от Доброжелателей за май 2020 г

БЕЛИК А.С. 1,000.00
ВЛАСОВА Ю.Б. 500.00
ГАВРИЛОВА С.В. 3,200.00
ГАНИНА Л.А. 500.00
ГОРБУНОВА С.Р. 1,000.00
ГОРБУНОВА Ю.С. 1,000.00
ДАРКОВИЧ А.Ю. 1,000.00
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ 4,901.10
ЗАХАРОВА Т.С. 27,000.00
ИП Михалева О.А. 1,800.00
КАЗАНЦЕВА М.В. 3,500.00
КАЛИНКИНА Е.В. 3,000.00
КАЮКОВА Л.Л. 3,700.00
КОШКУНОВА Т.Ю. 500.00
ЛОКТЕВА А.В. 500.00
ЛУКИНА В.Е. 500.00
МАРКОВСКАЯ Е.Ю. 5,500.00
МИРОНОВА М.В. 4,000.00
НАСЕДКИНА С.М. 2,000.00
ОВЧИННИКОВА Е.Г. 1,03,000.00
ПАВЛОВА М.Н. 2,000.00
ПАНОВА Е.А. 800.00
ПЕВНИЦКАЯ Е.В. 1,300.00
ПОПОВА Н.В. 6,600.00
РЕЙХЕРТ К.В. 500.00
СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. 1,000.00
СОЛОВЬЕВА Н.А. 998.00
СТЕПАНОВА А.Н. 500.00
ТОЛСТОВА О.П. 250.00
УЖВЕНКО Е.П. 500.00
ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. 4,300.00
ШВАНВИЧ Н.А. 1,000.00
ЮСОВА Н.Г. 600.00
Итого 1,88,449.10