Поступления от Доброжелателей за январь 2020 г.

АРТЕМЬЕВА Ю.А. 1,000.00
БОРОВСКИХ А.В. 3,200.00
ВЛАСОВА Ю.Б. 500.00
ГАВРИЛОВА С.В. 1,000.00
ГОРБУНОВА С.Р. 1,000.00
ГОРБУНОВА Ю.С. 1,000.00
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ 8,649.00
ДУДИНА Е.Н. 2,000.00
ИП Михалева О.А. 1,000.00
КАЗАНЦЕВА М.В. 2,500.00
КАЮКОВА Л.Л. 2,000.00
КОШКУНОВА Т.Ю. 1,000.00
ЛОКТЕВА А.В. 400.00
ЛУКИНА В.Е. 500.00
МАРКОВСКАЯ Е.Ю. 3,000.00
МИРОНОВА М.В. 4,000.00
ОВЧИННИКОВА Е.Г. 1,21,100.00
ПАВЛОВА М.Н. 2,000.00
ПАВЛОВА Н.В. 1,000.00
ПАНОВА Е.А. 600.00
ПЕВНИЦКАЯ Е.В. 1,200.00
ПОПОВА Н.В. 2,300.00
РЕЙХЕРТ К.В. 500.00
СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. 1,000.00
ТРУФАНОВА В.Б. 350.00
УСОВА С.А. 200.00
ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. 3,400.00
ШВАНВИЧ Н.А. 500.00
ШИШКИНА О.В. 1,000.00
ЮСОВА Н.Г. 1,600.00
Итого 1,69,499.00