Поступления от Доброжелателей за февраль 2020 г

АЛЯКСКИНА Ю.А. 2,000.00
АРТЕМЬЕВА Ю.А. 1,000.00
БЕЛИК А.С. 1,000.00
ВЛАСОВА Ю.Б. 500.00
ГАВРИЛОВА С.В. 1,000.00
ГАНИНА Л.А. 500.00
ГОРБУНОВА С.Р. 1,000.00
ГОРБУНОВА Ю.С. 1,400.00
ДАРКОВИЧ А.Ю. 2,500.00
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ 7,688.00
ДУДИНА Е.Н. 2,000.00
ЗАХАРОВА Т.С. 31,000.00
ИП Михалева О.А. 1,500.00
КАЗАНЦЕВА М.В. 3,000.00
КАЮКОВА Л.Л. 4,000.00
КОШКУНОВА Т.Ю. 500.00
КУПРИЕНКО Е.Я. 1,000.00
ЛАРИОНОВА Ю.В. 1,500.00
ЛОКТЕВА А.В. 400.00
ЛУКИНА В.Е. 500.00
МАРКОВСКАЯ Е.Ю. 7,770.00
МИРОНОВА М.В. 4,000.00
НАСЕДКИНА С.М. 8,000.00
ОВЧИННИКОВА Е.Г. 90,800.00
ПАВЛОВА М.Н. 2,000.00
ПАНОВА Е.А. 400.00
ПЕВНИЦКАЯ Е.В. 1,000.00
ПОПОВА Н.В. 2,400.00
РЕЙХЕРТ К.В. 500.00
СЕДЕЛЬНИКОВА Ю.А. 1,000.00
УСОВА С.А. 200.00
ЧЕСТНЕЙШИНА З.А. 2,900.00
ШВАНВИЧ Н.А. 1,500.00
ШИШКИНА О.В. 1,000.00
ЮСОВА Н.Г. 900.00
Итого 1,88,358.00